Videos

July 2018; Carol Evans & Bill Ronstadt; recorded by Jim Pavett at Allusion Studios

O Pato // Bom Bossa
  1. O Pato // Bom Bossa
  2. Samba da Volta // Bom Bossa
  3. Samba de Uma Nota So // Bom Bossa
  4. Samba de Orly // Bom Bossa